Analýzy

Analýza je důležitým faktorem rozvoje všech společností. Proto Vám nabízíme zpracování analýzy Vaší reklamy a také analýzy webových stránek.

Při zpracování analýz je často důležitý nestranný pohled, proto je dobré zpracování analýzy externí firmou. Profesionálně prováděná analýza Vám řekne, co dělají návštěvníci na Vašich stránkách a také, která reklama Vám co přinesla.

Je analýza potřebná?

John Wanamaker řekl: „Vím, že polovina mého rozpočtu na reklamu vyjde na zmar, ale nevím, která polovina to je.“

Každá společnost by chtěla vědět, která část rozpočtu na reklamu vyjde na zmar. Analýza Vám pomůže určit, kterým směrem se vydat – zefektivní vydávání finančních prostředků. Bez využití analýz můžete vynakládat finanční prostředky  necíleně.

Díky analýzám tedy ušetříte zbytečně vynakládané finanční zdroje. Tyto zdroje můžete vynaložit jinak a zajisté lépe!

Internetová analýza – zdroj důležitých marketingových údajů

Dobře zpracovaná internetová analýza Vám přinese důležité informace, které je následně možné využít v oblasti marketingu. Mezi analýzou získané poznatky patří informace:

  • o návštěvnících webu
  • o jejich zájmech na webu
  • o návratnosti investic do reklamy
  • o tom, jak plní vaše stránky cíl, pro který byly vytvořeny
  • získáte konkurenční výhodu

Profesionální analýza Vám také poslouží v době recese. Je vhodným podkladem pro rozhodování o dalších a zároveň smysluplných investicích do marketingu.