Outsourcing Marketing

Outsourcing marketing znamená, že se o všechny marketingové aktivity Vaší společnosti postará externí firma. Vy nám pouze stanovíte Vaše cíle (popř. úkoly, nezbytné informace a podklady) a my navrhneme strategii, rozpočet a vyřešíme jednotlivé úkoly.

Co pro Vás outsourcing marketingu bude znamenat?

Využitím outsourcing marketingu získáte do týmu odborníka, kterého si najmete speciálně na práci, kterou potřebujete řešit a který by se Vám jako stálý zaměstnanec nevyplatil.

Nejen že ušetříte část finančních prostředků, ale také získáte odbornou pomoc v této oblasti!

Výhody outsourcing marketingu

Výhod outsourcing marketingu je mnoho. Mezi nejdůležitější patří:

 • minimalizace rizika podnikové a profesní slepoty  (získáte nezávislý pohled odborníka)
 • časová úspora a úspora nákladů (najmete si firmu je na přesně specifikovanou práci)
 • vyšší dostupnost informačních zdrojů (databázové zdroje, školení, studie, atd.)
 • znalostní náskok
 • zkušenosti s obdobnými marketingovými problémy v konkrétních případech
 • outsourcing marketingových procesů je nástrojem pro zvyšování výkonnosti podnikání
 • pozitivní zkušenosti ze zahraničí
 • outsourcing marketingových procesů v mnoha společnostech je  iniciátorem strategických změn

 

Obsah outsourcing marketingu

Outsourcing marketing obsahuje velké množství kroků, které za Vás můžeme v oblasti marketingu vykonávat. Např.:

 • analýza počátečního stavu marketingu Vaší firmy
 • návrh nového konceptu a strategie pro firemní marketing
 • sestavení marketingového rozpočtu a zodpovědnost za jeho čerpání
 • přípravu podkladů pro marketingové akce
 • marketingová doporučení pro strategické řízení firmy
 • realizace jednotlivých marketingových akcí (např. nové webové stránky, reklama – PPC,…)
 • zhodnocení účinnosti marketingové kampaně